Báo giá Thép hình U, I, V, H


Bảng giá Thép hình

(Thời gian hiệu lực từ Báo Giá Thép Hình Mới Gọi Hotline: 0389 283 186)

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Bảng giá thép hình H

Tên & Quy cách
Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT
(Đ/Cây)
Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8
12
206,4
22.500
4.644.000
Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9
12
285,6
22.500
6.426.000
Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10
12
378
22.500
8.505.000
Thép hình H 148 x 100 x 6 x 9
12
254,4
22.500
5.724.000
Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11
12
484,8
Liên hệ
Liên hệ
Thép hình H 194 x 150 x 6 x 9
12
367,2
22.500
8.262.000
Thép hình H 244 x 175 x 7 x 11
12
529,2
22.500
11.907.000
Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12
12
598,8
22.500
13.473.000
Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14
12
868,8
22.500
19.548.000
Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12
12
681,6
22.500
15.336.000
Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15
12
1128
22.500
25.380.000
Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19
12
1644
20.000
32.880.000
Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21
12
2064
20.500
42.312.000
Thép hình H 390 x 300 x 10 x 16
12
1284
23.100
29.660.400
Thép hình H 482 x 300 x 11 x 15
12
1368
Liên hệ
Liên hệ
Thép hình H 488 x 300 x 11 x 18
12
1536
Liên hệ
Liên hệ
Thép hình H 582 x 300 x 12 x 17
12
1644
Liên hệ
Liên hệ
Thép hình H 588 x 300 x 12 x 20
12
1812
Liên hệ
Liên hệ
Thép hình H 440 x 300 x 11 x 20
12
1488
Liên hệ
Liên hệ

Bảng báo giá thép hình I

Tên & Quy cách
 Độ dài
(m)
 Trọng lượng
(Kg)
 Giá có VAT
(Đ/Kg)
 Tổng giá có VAT
(Đ/Cây)
Thép hình I 100 x 52 x 4 x 5.5
 6
 43
18.000
774.000
Thép hình I 120 x 60 x 4.5 x 6.5
 6
 52
18.000
936.000
Thép hình I 150 x 72 x 4.5 x 6.5
 6
 75
20.100
1.507.500
Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7
 6
 84
22.500
1.890.000
Thép hình I 198 x 99 x 4 x 7
 6
 109,2
22.500
2.457.000
Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8
 12
 255,6
22.500
5.751.000
Thép hình I 248 x 124 x 5 x 8
 12
 308,4
22.500
6.939.000
Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9
 12
 177,6
22.500
3.996.000
Thép hình I 298 x 149 x 5.5 x 8
 12
 384
22.500
8.640.000
Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9
 12
 440,4
22.500
9.909.000
Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11
 12
 595,2
22.500
13.392.000
Thép hình I 396 x 199 x 7 x 11
 12
 679,2
22.500
15.282.000
Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13
 12
 792
22.500
17.820.000
Thép hình I 446 x 199 x 8 x 12
 12
 794,4
22.500
17.874.000
Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14
 12
 912
22.500
20.520.000
Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14
 12
 954
22.500
21.465.000
Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16
 12
 1075,2
22.500
24.192.000
Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15
 12
 1135,2
22.500
25.542.000
Thép hình I600 x 200 x 11 x 17
 12
 1272
22.900
29.128.800
Thép hình I700 x 300 x 13 x 24
 12
 2220
Liên hệ
Liên hệ
Thép hình I800 x 300 x 14 x 26
 12
 2520
Liên hệ
Liên hệ

Bảng giá thép hình U

 Tên & Quy cách   Độ dài

(m)

 Trọng lượng

(Kg)

  Giá có VAT

(Đ/Kg)

  Tổng giá có VAT

(Đ/Cây)

Thép hình U 80 x 38 x 4  6  31  18.500 573.500
Thép hình U 80 x 39 x 4  6  36 18.500 666.000
Thép hình U 80 x 40 x 4  6  42 18.500 777.000
Thép hình U 100 x 45 x 3  6  32 18.300 585.600
Thép hình U 100 x 47 x 4,5 x 5,5  6  42 18.300 768.600
Thép hình U 100 x 50 x 5  6  47 18.300 860.100
Thép hình U 100 x 50 x 5  6  55 18.300 1.006.500
Thép hình U 120 x 48 x 3.5  6  42 18.300 768.600
Thép hình U 120 x 50 x 4,7  6  54 18.300 988.200
Thép hình U 125 x 65 x 6 x 8  6  80,4 21.000 1.688.400
Thép hình U 140 x 60 x 6  6  67 19.800 1.326.600
Thép hình U 150 x 75 x 6.5  12  223,2 21.000 4.687.200
Thép hình U 160 x 62 x 6 x 7,3  6  82 20.000 1.640.000
Thép hình U 180 x 70 x 6.3 (17kkg/m)  12 204 21.000 4.284.000
Thép hình U 200 x 69 x 5.4  12 204 Liên hệ Liên hệ
Thép hình U 200 x 76 x 5.2  12  220,8 Liên hệ Liên hệ
Thép hình U 200 x 80 x 7.5 x 11  12  295,2 Liên hệ Liên hệ
Thép hình U 250 x 78 x 6.0  12  273,6 Liên hệ Liên hệ
Thép hình U 250 x 80 x 9  12  376,8 Liên hệ Liên hệ
Thép hình U 250 x 90 x 9  12  415,2 Liên hệ Liên hệ
Thép hình U 280 x 84 x 9.5  12  408,4 Liên hệ Liên hệ
Thép hình U 300 x 90 x 9  12  457,2 Liên hệ Liên hệ

Bảng báo giá thép hình V

  Tên & Quy cách   Độ dài

(m)

  Trọng lượng

(Kg)

  Giá có VAT

(Đ/Kg)

 Tổng giá có VAT

(Đ/Cây)

Thép hình V 25 x 3.0li (5-6kg)  6  6 21.000 126.000
Thép hình V 30 x 3.0li (5-8,5kg)  6  8,5 20.000 170.000
Thép hình V 40 x 3.0li (8-10kg)  6 10 20.000 200.000
Thép hình V 40 x 4.0li (11-12kg)  6  12 20.000 240.000
Thép hình V 50 x 2.0li (11-12kg) 6  12 20.000 240.000
Thép hình V 50 x 3.0li (12-15,5kg)  6  15,5 20.000 280.000
Thép hình V 50 x 4.0li (16-18,5kg)  6  18,5 18.000 333.000
Thép hình V 50 x 5.0li (19-24,5kg)  6  24,5 18.000 441.000
Thép hình V 63 x 3.0li (22-23,5kg)  6  23,5 18.000 423.000
Thép hình V 63 x 4.0li (24-25,5kg)  6  25,5 18.000 459.000
Thép hình V 63 x 5.0li (26-29,5kg)  6  29,5 18.000 531.000
Thép hình V 63 x 6.0li (30-34,5kg)  6  34,5 18.000 621.000
Thép hình V 70 x 5.0li (28-34,5kg)  6  34,5 18.500 638.250
Thép hình V 70 x 6.0li (35-39,5kg)  6  39,5 18.500 730.750
Thép hình V 70 x 7.0li (40-43,5kg)  6  43,5 18.500 804.750
Thép hình V 75 x 5.0li (28-34,5kg)  6  34,5 18.500 638.250
Thép hình V 75 x 6.0li (35-39,5kg)  6  39,5 18.500 730.750
Thép hình V 75 x 7.0li (40-48kg)  6  48 18.500 888.000
Thép hình V 75 x 8.0li (50-53,5kg)  6  53,5 18.500 989.750
Thép hình V 75 x 9.0li (54-54.5kg)  6  54,5 18.500 1.008.250
Thép hình V 100 x 7.0li (62-63kg)  6  63 19.000 1.197.000
Thép hình V 100 x 8.0li (66-68kg)  6  68 19.000 1.292.000
Thép hình V 100 x 9.0li (79-90kg)  6  90 19.000 1.710.000
Thép hình V 100 x 10li (83-86kg)  6  86 19.000 1.634.000
Thép hình V 120 x 8.0li (176,4kg)  6  176,4 21.500 3.792.600
Thép hình V 120 x 10li (218,4kg)  6  218,4 21.500 4.695.600
Thép hình V 120 x 12li (259,9kg)  6  259,9 21.500 5.587.850
Thép hình V 125 x 8.0li (93kg)  6  93 21.500 1.999.500
Thép hình V 125 x 9.0li (104,5kg) 6 104,5 21.500 2.246.750
Thép hình V 125 x 10li (114,8kg)  6  114,8 21.500 2.468.200
Thép hình V 125 x 12li (136,2kg)  6  136,2 21.500 2.928.300

Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật liên tục bảng giá thép hình để quý khách tiện theo dõi. Tuy nhiên nếu bạn cần bảng giá mới nhất trong ngày hoặc có nhu cầu tư vấn lựa chọn thép hình. Hãy nhanh tay gọi đến hotline 0389 283 186 để được tư vấn tận tình và miễn phí nhé!.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *